Fotoalbum familie Seijnen

foto's bij de parenteel van Cornelis Jan Seijnen

home button  email button

klik op een foto om naar het betreffende album te gaan

 

Cornelis Jan Seijnen
Cornelis Jan Seijnen
Johanna Seijnen
Annie
(foto)
Reinier Seijnen
Reinier
(foto)
Margaretha Dina Seijnen
Dien
(2 pagina's)
Jan Seijnen
Jan
(1 pagina)
Jacobus Seijnen
Jacob
(1 pagina)
Nicolaas Seijnen
Nico
(1 pagina)
Hendrik Seijnen
Hein
(1 pagina)
Pieter  Seijnen
Piet
(1 pagina)
Johanna Margaretha Seijnen
Margreet
(1 pagina)

Cornelis Jan Seijnen en zijn kinderen

Vorige Begin Volgende


Margaretha Dina (Dien) Seijnen (deel 2)naar tekst

 


Thom Boersma en
Alice de BoerAlice, Thom, Tristan,
Floris en Arthur Boersma
1983
 naar tekst
Arthur Boersma en Martijn Zuiderduin
 naar tekst
Marjan Veld en Tristan Boersma
 Marjan en Tristan
Lucas Boersmanaar tekst
Herman Klein Woolthuis en Margreet de Boer
 
Maurice
Klein Woolthuis
Rémon
Klein WoolthuisRémon Klein Woolthuisvlnr: Herman, moeder Greet van den Tweel,
Margreet en Maurice Klein Woolthuis
2004
 naar tekst

achter vlnr: Jan van Ingen, Annie, Greet en Jopie van den Tweel, Herman Maneschijn
voor vlnr: Okke de Boer, Corrie en Dirk Jan van den Tweel, Yolanda de Boer
 Yolanda en Herman Maneschijn 12˝ jaar
links: ouders Okke en Greet de Boer
 Herman en Yolanda 25 jaar
en Peppernaar tekst
Aldi de Boer en zus Yolanda
juli 1990
 Sam en Aldi de Boer
2005Aldi, moeder Greet en Sam
jan 2006
 Sam de Boer


naar tekst

Cor van Langelaar en
Rietje van den Tweel
1946
 Henk, Richard en Cordick van Langelaar
 Rietje en tweelingzus Greet
op Rijnreis
 Rietje en Cor van Langelaar
  

 

kinderen en kleinkinderen met partners en achterkleinkinderen van
Rietje van den Tweel en Cor van Langelaar
mei 2007


   van links naar rechts, van achter naar voor:

1e rij:

1- Henk van Langelaar (zoon van nr 3), 2- Rely van den Berg (partner van nr 9), 3- Carolien van Langelaar-Groen,
4- Vera de Groen (partner van nr 15), 5- Marcel Prins (partner van nr 10)

2e rij:

6- Simone Kef (partner van nr 7), 7- Emiel van Langelaar (zoon van nr 16+11), 8- Elma van Langelaar (dochter van
nr 9+2),
9- CorDick van Langelaar, 10- Jolanda van Langelaar (dochter van nr 3), 11-Dini Witlam (partner van nr 16)

3e rij:

12- Marco van Langelaar (zoon van nr 3), 13- Michelle Martimeti (partner van nr 12), 14- Wesley Jongh (partner van nr 8), 15- Rogier van Langelaar (zoon van nr 16+11), 16- Richard van Langelaar

4e rij:

17- Kelsey Dooves (dochter van nr 10), 18- Jan jr. Dooves (zoon van nr 10)

 
naar tekst

 


Henk van Langelaar
en Carolien Groen
 naar tekst

 


CorDick van Langelaar
en Rely van den BergCorDick
 Rely
 naar tekst

 Richard van
LangelaarDini WitlamDini en Richard
 naar tekst

Emiel van
LangelaarSimone Kef
 Lucas van LangelaarEmiel, Simone en Lucasnaar tekst

 Rogier van
LangelaarVera de Groen
 Jesse van LangelaarRogier, Vera en Jesse van Langelaarnaar tekst
Martin Leijding en
Jopie van den Tweel
 
Martine Leijding
Martine, Jopie en Martin Leijding
1979naar tekst
Martine Leijding en Tijn Louter,
nicht Petra Tonkes (links)
 naar tekst
Annie van den Tweel
1979
 Irene Stom
(49 jr)
  Rob StomMartie Stom
1974Annie met zussen Greet en Jopie van den Tweel, sep 2007
 naar tekst
Rob en Martie Stom
 naar tekst

Piet Tonkes en
Corrie van den TweelCorrie van den Tweel 1979
 CorrieDicky en Petra Tonkes  1967
 naar tekst
Hennie de GrootDirk Jan van den Tweel
1979
 Ali MeijlinkDirk Jan, Marcel en Ali van den Tweel

dec 2003
 
naar tekst
Marcel van den Tweel, links: vader Dirk Jan
dec 2003
 Leonie Heeres
dec 2003Sanne van den Tweel
 Sanne en NolaNola van den Tweelnaar tekst

René van den Tweel en Wendy Spruit
1997Wendy Spruit en tante
Greet van den Tweel
Rode Kruisboot in Hoorn, 2005
 
Aron en René van den Tweel
sep 2005


 

dochter Margaretha Dina (Dien) van den Tweel

naar tekst
Dien van den TweelRinus van Gelder
 Dien van den TweelRinus van Gelder
 Dien van den Tweelnaar tekst
Rob van Gelder
 Loes Ros
 naar tekst
Yvonne van GelderWilfred van Dort
 Marisa van DortDenise van Dort


 

dochter Johanna (Annie) van den Tweel

naar tekst

links: Bill Wilson en Annie Lutjenkossink,
midden: Annie van den Tweel en Jo Lutjenkossink,
rechts: Greta Lutjenkossink en Ken Upper
 naar tekst
Jack, Johanna en Glenn Wilson
 


Jack Wilson

 
Glenn Wilson
 


Johanna Wilson

 
Jack en Glenn Wilson
 Johanna en Jack Wilson

 

het fotoalbum gaat verder.....


Vorige Begin Volgende